...

XNet IDC - Quản lý game

• Tích hợp IDC tự dộng cập nhật game.
• Thiết kế giao diện menu theo ý muốn.
• Lưu cấu hình game.

XNet Billing - Phần mềm tính tiền

• Quản lý qua smartphone.
• Tích hợp tính năng gọi món dịch vụ.
• Tích hợp theo dõi máy trạm thời gian thực.

Tool cho thuê acc Steam

• Không cần đổi pass khi hết giờ.
• Quản lý danh sách acc.
• Có tài khoản người dùng để nạp tiền và thuê acc.

Tool đổi DNS

• 1 click.
• Không cần đụng vào server.
• Không cần thiết lập rườm rà.

Tool Remove Getting GPU (VGA)

• 1 Image.
• 1 Config.
• Cho tất cả cấu hình của phòng máy.

Tool ẩn ổ đĩa

• 1 click.
• Ẩn tất cả.
• Tùy chọn theo ý muốn.

XNet Transfer

• P2P transfer file.
• Remote desktop.
• Chat message.
Đọc thêm:
Lưu ý khi download
Đổi tên ổ đĩa game máy trạm iCafe
Hướng dẫn update Windows Server 2012
Hợp tác:
Bảng giá banner ads