...

Lưu ý khi tải các phần mềm từ XNet

• Chuột phải lên file vừa tải, chọn Properties
• Nếu có hiển thị nút Unblock như trong hình dưới, thì click vào Unblock.
• Click OK
• Sau đó mới giải nén để sử dụng!

Đọc thêm:
Lưu ý khi download
Đổi tên ổ đĩa game máy trạm iCafe
Hướng dẫn update Windows Server 2012
Hợp tác:
Bảng giá banner ads