...

Cách đổi tên ổ đĩa game máy trạm iCafe

• Dừng hết dịch vụ của iCafe (mở Icafe Tray -> Stop All), thực hiện lúc phòng máy không có khách nhé!
• Tải phần mềm này về giải nén ra: SQLiteDatabaseBrowser.zip

• Mở SQLiteDatabaseBrowser.exe lên, bấm Control + O (hoặc click vào nút File -> Open Database)
• Tìm chọn đến file này: C:\Program Files\iCafe\BarServer\data\barserver.db
• Chuyển qua tab Browse Data, chỗ table chọn "tbl_IcafeServerDiskCfg"
• Nhìn ngay cột ServerSymbolPurpose, tìm đến dòng có giá trị là 1.
• Nhìn qua cột kế bên phải (ClientSymbol - đây là tên ổ đĩa trên máy trạm) ví dụ như trong hình đang có giá trị là G.
• Bạn click đôi trực tiếp lên nó, rồi đổi giá trị theo ý muốn của bạn, ví dụ là D hay E gì đó.
• Lưu ý cột ServerSymbol để nguyên không được đổi nhé, chỉ đổi ở cột ClientSymbol thôi.
• Click nút Write Changes. Xong tắt SQLiteDatabaseBrowser đi được rồi.
• Khởi động lại các dịch vụ của iCafe để phòng máy hoạt động trở lại.
• Lúc này ổ đĩa game trên máy trạm sẽ có tên mới.
• Nếu bạn đã cài đặt XNet IDC trước thì vào cài đặt của XNet IDC để ánh xạ ổ đĩa lại nhé, vì khi thay đổi tên ổ game trên máy trạm thì menu không mở lại được do sai đường dẫn.
• Để phần mềm XNet IDC hoạt động tốt nhất thì bạn đặt tên ổ đĩa game trên máy trạm là G nhé.

Đọc thêm:
Lưu ý khi download
Đổi tên ổ đĩa game máy trạm iCafe
Hướng dẫn update Windows Server 2012
Hợp tác:
Bảng giá banner ads